Nieuws

We hebben een nieuwe website!

Gedurende lange tijd is de site van de stichting uit de lucht geweest. Maar dit was niet voor niets.

De gehele site heeft een complete vernieuwing gekregen, met veel dank aan Judith v.d. Lee. Wij zijn blij dat wij deze mooie site mogen presenteren.

Tevens heeft de Stichting een nieuw Logo gekregen, waar wij allen zeer trots op zijn. Het logo bestaat uit een driehoek met daarin de hand van de cliënt met daarin de kop van de hond. De driehoek is zeer gebruikelijk bij therapie, dit is namelijk de verbinding tussen de cliënt – hond – handler.

Een goede driehoek, ondersteund een optimale therapie.

Helaas hebben wij door de corona al ruim een jaar geen therapie kunnen verlenen in de verzorgingshuizen. Maar zodra dit weer mogelijk is, pakken wij de draad met veel enthousiasme op.

Gelukkig zijn er wel nieuwe aanmeldingen binnen gekomen voor de opleiding therapiehond en de opleiding schoolhond. Deze trainingen vinden in klein verband wel doorgang op het veld, en zullen de komende twee jaren nog verder voortgezet worden.

Verder verwijs ik u naar de nieuwe site  en wens u veel plezier met het bekijken en lezen ervan!

J.jpg