top of page
anbi_logo.jpg
ANBI stichting

RSIN nummer: 8516.63.059

Stichting Therapiehond Nederland is een een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat we ons nagenoeg geheel inzetten voor het algemeen belang. We zijn een kleine stichting, die grotendeels draait op goed opgeleide vrijwilligers. We hebben geen winstoogmerk en ook het bestuur werkt op vrijwillige basis voor de stichting.

bottom of page