.

Doelstelling van Stichting Therapiehond Nederland (STN):

 

Het verbeteren van de kwaliteit van het leven van mensen met dementie, cognitieve en andere beperkingen door therapie met een therapiehond.

Honden worden niet geplaatst bij cliƫnten maar door onze therapeuten ingezet tijdens therapiesessies.

Hiertoe leiden we therapiehonden en begeleiders op om binnen hun doelgroep optimaal te kunnen functioneren.

Daarnaast zetten we ons ervoor in om de therapiehond in Nederland meer bekenheid te geven.

Wij zijn een kleine stichting (ANBI),  die enkel draait op goed opgeleide vrijwilligers. Er wordt geen winst gemaakt. 

Bij ouderen met dementie kunnen (bezoek)dieren van grote betekenis zijn als:

 

  • Sociaal smeermiddel (contact maken)
  • Zintuigelijke stimulatie (belevingsgericht)
  • Stressreductie (afleiding/ontspanning/plezier)
  • Remeniscentie bron (herinneringen)
  • Motivatie voor lichamelijke activiteiten (zoals wandelen)
  • Emotionele nabijheid/ vervullen zorgbehoefte
  • Toename gevoelens van competentie en controle 

 

            (Onderzoeken Enders 200 en Schuurmans 2009)