Opvoeden versus trainen

 
Hier wil ik jullie graag iets meer vertellen over verschil tussen trainen en opvoeden.
Ik laat vaktermen achterwege zodat het voor iedereen begrijpbaar en te volgen is. tr4k
Voor mij zit het verschil tussen trainen en opvoeding daarin :
Trainingen zijn vaak kunstjes aanleren bv zit, af , staan, mooi lopen aan de lijn.
Onder commando staan, de hond steeds maar weer in herhaling vertellen wat hij MOET, of niet MOET.
De concentratie over een bepaalde tijdsduur tot vervelens toe opvragen.
Enz enz enz
tr1kTerwijl opvoeden voor mij betekent:
Vanuit wat de hond ervaren heeft tot dan toe (nestgenoten ,moeder enz) het in zijn nieuwe leven voortzetten .
Een “nee” is nog geen woord wat inhoud heeft. Dus is een zachte grom van veel grotere betekenis, waar herkenning en duidelijkheid voor de pup uit voortkomt.
Communicatie is leren .
EN Spelen is de grote essentie in het opvoeden van een pup. Bijvoorbeeld: Pak twee doeken zit op de grond en doe trekspelletjes. Laat hem ook winnen,  zodra hij de doek heeft ,pak je de andere doek en speel je verder zonder acht op hem te slaan. tr5k
Al snel heeft hij door dat het bezitten van iets lang zo leuk niet is,  als samen verder te spelen.  En laat hij zijn doek los om met jou verder te gaan. Hij leert prooi is pas mooi, als het van ons samen is. Dat hij jou nodig heeft voor plezier, door over je heen,  achter je langs en misschien al onder je benen door te kruipen, ervaart hij ook, het voor hem rare menselijke lijf op een speelse manier en gaat zijn vertrouwen groeien.
Gromt hij, bijt hij te hard of doet hij iets anders negatiefs: Dan sta je op, leg je de doek weg en gaat een paar minuten later weer aan de slag.
Hij leert daardoor: Niet dreigen, bijten of andere negatieve uitingen.tr3k
Honden die kunnen spelen, leren de juiste begrenzingen, plezier hebben in samen werken, de bijtrem, sociale omgangsvormen ook onder soortgenoten, ze krijgen zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen .
En het allerbelangrijkste...de binding groeit naar een plezierige, respectvolle samenleving tussen jullie .
 
 
 
 
 
    SPELEN
      
Wanneer een hond alleen mag, als hij moet, Wanneer hij echter mag, als hij wil, Want uiteindelijk:    Honden, die de vrijheid ervaren,
maar nooit kan, als hij wil, dan wil hij ook, als hij moet, zullen willen spelen, omdat ze,
dan wil hij ook niet, en dan kan hij ook, kunnen en willen en niet alleen,
als hij moet. als hij moet. als het moet
 
 
tr2k