Nalatenschap

Wilt de stichting na uw overlijden financieel ondersteunen? Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden.

Legaat

Een testament kan één of meerdere legaten bevatten. In een legaat wordt een organisatie of persoon aangewezen die bepaalde zaken krijgt. Het kan gaan om geld, maar ook om sieraden, kunstvoorwerpen of een huis. Als u voor STN een legaat laat vastleggen, wordt de stichting legataris. De legataris is geen erfgenaam. De waarde van legaten wordt van de nalatenschap afgetrokken, voordat die wordt verdeeld over de erfgenamen.

Testament of erfgenaam

U kunt Stichting Therapiehond Nederland  benoemen tot enig erfgenaam of één van de erfgenamen. Dit betekent dat STN na uw overlijden recht heeft op (een deel) van uw nalatenschap. Het is goed om te weten dat STN over haar verkrijging geen erfbelasting is verschuldigd, in tegenstelling tot andere verkrijgers die 10% tot 40% belasting zijn verschuldigd.

Er zijn meerdere goede redenen om uw testament tijdig te laten vastleggen:

•U weet zeker dat uw wensen worden nageleefd.

•U voorkomt onduidelijkheid onder nabestaanden.

•U bepaalt wat er met uw eigendommen gebeurt..

Wanneer u geen erfgenamen heeft en ook geen testament, gaat uw nalatenschap naar de fiscus.

Een testament is altijd tussentijds door een notaris te wijzigen.